top of page

Persondataforordningen af 25/5-2018

 

Den første gang du kommer i klinikken vil du blive bedt om at underskrive et journalkort som efterfølgende giver tilladelse til, at ovenstående klinik/behandler registrerer og opbevarer dine oplysninger, omkring hvilke behandlinger du har modtaget, helbredsoplysninger, brug af medicin og kosttilskud og dine personlige data. Dette er jf. Persondatalovens §5, 6, 7 og 8 samt Lov nr. 351 af 19/5-2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere § 2 stk. 3.

Du vil samtidig give samtykke/tilladelse til at klinikken kan indberette til sygeforsikring ”danmark” samt diverse Sundhedsordninger.

Journalen opbevares altid i aflåst rum med alarm på, via OJ Sikring.

De registrerede oplysninger opbevares i 5 år efter seneste besøg. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Du trækker samtykket tilbage ved at rette henvendelse til mig og jeg sletter/makulerer alle dine oplysninger.

Formålet med at indhente disse oplysninger er, at klinikken til enhver tid har den viden, som der er brug for, for at kunne give dig den bedste og mest optimale terapi og behandlingsforløb.

bottom of page